Våra produkter klarar 

de svåraste testerna

SBSC Certifikat

RISE Certifikat

För oss är det viktigt att vara i framkant

NoWay Security innehar följande certifikat

VÅRA CERTIFIKAT

Med certifiering intygas att en produkt uppfyller specifika säkerhets- eller brandtekniska krav som har verifierats av ett oberoende certifieringsorgan. Ett produktcertifikat är ett intyg på kvalitet, både nationellt och internationellt.

 

För din trygghet

Kvalitetssäkrade produkter

Svensktillverkat

Med minimal miljöpåverkan

SBSC

Förstärkningsbehör NCH4

Förstärkningsbehör NCH5

Förstärkningsbehör Noway Crossover

RISE

Förstärkningsbehör - SSF 3522

Security lock furniture - EN 1906:2012